Almquist - Songs, lyrics, prose, piano & choral pieces

BIS: BISCD013

Prices shown exclude VAT. (UK tax is not payable for deliveries to United States.)
See Terms & Conditions for p&p rates.
Almquist - Songs, lyrics, prose, piano & choral pieces

Label:

BIS

Catalogue No:

BISCD013
(BIS-CD-013)

Discs:

1

Release date:

1st Feb 1993

Barcode:

7318590000137

Length:

61 minutes

Medium:

CD (download also available)
| Share

Almquist - Songs, lyrics, prose, piano & choral pieces


Almquist:

Det doftar i Sätras skog

Uppwaknandet (three versions)

Ängelns kallelse

Än var det ...

Songe I. Den lyssnande Maria

Songe XVI. Marias häpnad

Songe XL. Barnens bön

Marie Louise

Songe XXV. Grafwen

Stolt kungen står i hermelin

Songe XXIV. Hwarför kom du på ängen?

På ängen

Songe XI. Loys

Songe XLVI. Arrasmiha smultronplockerska

Vem är väl den på jordens vida rymd

Är icke hösten skön?

Fader, o säg mig

Songe XX. Ojanima

Songe XV. Hjertats blomma

Songe XVII. Rafael och Orni

En måne, dock

Songe XXVI. Du går icke ensam

Vendelas lockar

Men ... var är då ert slott beläget?

Drömmarnes sång

Songe VI. Herdarna i Chamouni

Songe XIV. Häxan i konung Carls tid

Songe XLII. Dianoras klagan

Songe XLVIII. Sullivan och Vallivan (three versions)

Vandringssången - Festlig dans kring Nordstjernans grafkulle, under unison sång i chorus af hela folket

Om så det skulle hända

Songe L. Werldens slut


Solveig Faringer (soprano), Ingvar Kjellson (narrator), Gunilla von Bahr (flute), Robert von Bahr (percussion), Alm Nils Ersson (violin), Kerstin Åberg (piano)

Lidingö Kammarkör, Daniel Helldén, Anders-Per Jonsson

CD

$14.25

(also available to download from $10.00)

Usually despatched in 2 - 3 working days. (Available now to download.)

Carl Jonas Love Almqvist: Det doftar i Satras skog (Scent of the Satra Woods)

Det doftar i Satras skog (Scent of the Satra Woods)

Carl Jonas Love Almqvist: Uppwaknandet (The Awakening)

I: Jag vanade - II. Kallans klara sorlande - III. Jag kom till min kalla.

Carl Jonas Love Almqvist: Angelns kallelse (The Angel's Call)

Angelns kallelse (The Angel's Call)

Carl Jonas Love Almqvist: An var det … (Then It Was … )

An var det… (Then It Was...)

Carl Jonas Love Almqvist: Den lyssnande Maria (Listening Mary)

Songe I. Den lyssnande Maria (Dream I: Listening Mary)

Carl Jonas Love Almqvist: Marias hapnad (Mary's Astonishment)

Songe XVI: Marias hapnad (Dream 16: Mary's Astonishment)

Carl Jonas Love Almqvist: Songe No. 40. Barnens bon (The Children's Prayer)

Songe XL: Barnens bon (Dream 40: The Children's Prayer)

Carl Jonas Love Almqvist: Marie Louise

Marie Louise

Carl Jonas Love Almqvist: Grafwen (The Grave)

Songe XXV: Grafwen (Dream 25: The Grave)

Carl Jonas Love Almqvist: Stolt kungen star i hermelin (Proud King in Ermine Robed)

Stolt kungen star i hermelin (Proud King in Ermine Robed)

Carl Jonas Love Almqvist: Hwarfor kom du pa angen? (Why Came You To The Meadow?)

Songe XXIV: Hwarfor kom du pa angen? (Dream 24: Why Came You To The Meadow?)

Carl Jonas Love Almqvist: Pa angen (On the Meadow)

Pa angen (On the Meadow)

Carl Jonas Love Almqvist: Songe No. 11. Loys

Songe XI: Loys (Dream 11: Loys)

Carl Jonas Love Almqvist: Songe No. 46. Arrasmiha smultronplockerska (Arrasmiha, Picker of Wild Strawberries)

Songe XLVI: Arrasmiha smultronplockerska (Dream 48: Arrasmiha, Picker of Wild Strawberries)

Carl Jonas Love Almqvist: Vem ar val den pa jordens vida rymd (Who in the Whole Wide World)

Vem ar val den pa jordens vida rymd (Who in the Whole Wide World)

Carl Jonas Love Almqvist: Ar icke hosten skon? (Is not Autumn Lovely?)

Ar icke hosten skon? (Is not Autumn Lovely?)

Carl Jonas Love Almqvist: Fader, o sag mig (Father, Tell Me)

Fader, o sag mig (Father, Tell Me)

Carl Jonas Love Almqvist: Ojanima

Songe XX: Ojanima (Dream 20: Ojanima)

Carl Jonas Love Almqvist: Hjertats blomma (Flower of the Heart)

Songe XV: Hjertats blomma (Dream 15: Flower of the Heart)

Carl Jonas Love Almqvist: Rafael och Orni (Raphael and Orni)

Songe XVII: Rafael och Orni (Dream 17: Raphael and Orni)

Carl Jonas Love Almqvist: En mane, dock (But a Moon)

En mane, dock (But a Moon)

Carl Jonas Love Almqvist: Du gar icke ensam (You are not walking alone)

Songe XXVI: Du gar icke ensam (Dream 26: You Walk Not Alone)

Carl Jonas Love Almqvist: Vendelas lockar (Vendela's Curls)

Vendelas lockar (Vendela's Curls)

Carl Jonas Love Almqvist: Men … var ar da ert slott belaget? (But …Where is Your Palace to be Found?)

Men…var ar da ert slott belaget? (But…Where is Your Palace to be Found?)

Carl Jonas Love Almqvist: Drommarnes sang (Dream Song)

Drommarnes sang (Dream Song)

Carl Jonas Love Almqvist: Herdarna i Chamouni (The Shepherds in Chamouni)

Songe VI: Herdarna i Chamouni (Dream 6: The Shepherds in Chamouni)

Carl Jonas Love Almqvist: Haxan i Konung Carls tid (The Witch in King Carl's Time)

Songe XIV: Haxan i Konung Carls tid (Dream 14: The Witch in King Carl's Time)

Carl Jonas Love Almqvist: Dianoras klagan (Dianora's Lament)

Songe XLII: Dianoras klagan (Dream 42: Dianora's Lament)

Carl Jonas Love Almqvist: Sullivan och Vallivan (Sullivan and Vallivan)

Sullivan och Vallivan (Sullivan and Vallivan) - Sullivan, o Sullivan! - Nar hon slutligen nedfoll dod (When she fell down dead)

Carl Jonas Love Almqvist: Songe No. 49. Jem

Vandringssangen (Wanderer's Song) - Festlig dans kring Nordstjernans grafkulle (Festive Dance Round the North Star's Burial Mound)

Carl Jonas Love Almqvist: Om sa det skulle handa (If It Should Be)

Om sa det skulle handa (If It Should Be)

Carl Jonas Love Almqvist: Werldens slut (The End of the World)

Songe L: Werldens slut (Dream 50: The End of the World)

Choose Format:

What is MP3 and FLAC?

Click on any of the works listed above for alternative recordings.

Copyright © 2002-17 Presto Classical Limited, all rights reserved.