Våren är kommen

BIS: BISCD833

Prices shown exclude VAT. (UK tax is not payable for deliveries to United States.)
See Terms & Conditions for p&p rates.
Våren är kommen

Label:

BIS

Catalogue No:

BISCD833
(BIS-CD-833)

Discs:

1

Release date:

1st March 1997

Barcode:

7318590008331

Length:

78 minutes

Medium:

CD (download also available)
| Share

Våren är kommen

Traditional Swedish Songs of Spring and Summer


Adolphson:

Nu har jag fått den jag vill ha

Nu är det gott att leva

Béen:

Majsång (Sköna maj, välkommen) (Text: Johan Ludvig Runeberg)

Gustaf:

Vårsång (Text: Herman Sähterberg)

Sjungom studentens lyckliga dag (Let Us Sing about the Happy Days of Students)

Halle, A:

Madrigal (Kom, du ljuva hjärtevän) (Svensk text: Einar Ralf)

Hedar:

Regnvisan (Text: Karl Asplund)

Järnefelt:

Vill du komma med mig? (Text: Josef Julius Wecksell)

Jeppesen:

Juninat (Text: Viggo Stuckenberg)

Jersild:

Guldsmed (Text: Hans Storm)

Josephson:

Vårsång (Vårliga vindar draga) (Text: Frithiof Grafström)

Serenad (Stjärnorna tindra re'n)

Kapfelman:

Vårsång (Våren är kommen) (Text: Carl Fredrik Dahlgren)

Kuhlau:

Majsång 'O, hur härligt majsol ler' (Text: Johan Heinrich Voss/Carl Wilhelm Böttiger)

Lindblad, A F:

En sommarafton (Över skogen, över sjön)

Lindblad, O:

Längtan till landet (Vintern rasat ut) (Text: Herman Sähterberg)

Marschner, A E:

Gute Nacht (Text: Oscar Ludvig Bernhard Wolff)

Myrberg:

Serenad (Slumra hulda vid min sång)

Nielsen:

Aftenstemning (Text: Carsten Hauch, after Matthias Claudius)

Palm:

Under rönn och syrén (text: Zacharias Topelius)

Peterson-Berger:

På fjället i sol

Petschke:

Välkommen till våren

Sjögren:

Vårluft (Text: Zacharias Topelius)

Taube, E:

Vals i Valparaiso

Fragancia

trad.:

Kristallen den fina

Till Österland

Jeg lagde mig saa sildig

Wikander:

Dofta, dofta, vit syrén (text: Emil Kleen)

Kung Liljekonvalje (text: Gustav Fröding)


Gunnar Backman (tenor), Olle Persson (baritone), Folke Alin (piano)

Orphei Drängar, Robert Sund

CD

$15.25

(also available to download from $10.00)

This item is currently out of stock at the UK distributor. You may order it now but please be aware that it may be six weeks or more before it can be despatched. (Available now to download.)

Prince Gustaf: Vårsång - Glad såsom fågeln

Glad sasom fageln (Merry as a Bird)

Otto Jonas Lindblad: Längtan till landet - Vintern rasat

Langtan till landet (Yearning for the Countryside), "Vintern rasat ut" (Winter raged out)

Friedrich Kuhlau: Majsång - O hur härligt majsol ler

Majsanh (May Song), "O, Hur Harligt majsol ler" (Oh how brightly the May sun smiles!)

Lars Magnus Been: Majsång - Sköna maj, välkommen

Skona maj, valkommen (Welcome, lovely May), "Majsang" (May Song)

Prince Gustaf: Studentsången - Sjungom studentens lyckliga dag

Sjungom studentens lyckliga da'r (Let us Sing of Happy Student Days)

Hermann Theodor Petschke: Valkommen till varen

Valkommen till varen (Welcome to Spring)

Eric Jacob Arrhen von Kapfelman: Varsang (Spring Song)

Varsang (Spring Song), "Varen ar kommen" (Spring is here)

Jacob Axel Josephson: Vårsång - Vårliga vindar draga

Varsang (Spring Song), "Varliga vindar draga" (Spring breezes propel)

Emil Sjogren: Varluft

Varluft (Spring Air)

Adam de la Halle: Madrigal (Kom, du ljuva hjartevan) (arr. C. Schreiber)

Kom, du ljuva hjartevan (Come you sweetest maid!) (arr. for male chorus)

Jacob Axel Josephson: Serenad - Stjärnorna tindra

Serenad (Serenade), "Stjarnorna tindra re'n" (The stars twinkle)

August Melcher Myrberg: Serenade - Slumra hulda vid min sang (Serenade - Slumber Fair One to My Song)

Serenad, "Slumra hulda vid min sang"

Traditional: Kristallen den fina (Beautiful Crystal) (arr. O.F. Tullberg for choir)

Kristallen den fina (Sparkling Diamond) (arr. for male chorus)

Adolf Eduard Marschner: Gute Nacht

Gute Nacht (Good Night)

Traditional: Till Osterland (arr. L.G. Hedin and K.-A. Frisk)

Till Osterland (To the East) (arr. for male chorus)

Olle Adolphson: Nu har jag fatt den jag vill ha (arr. R. Sund)

Nu har jag fatt den jag vill ha (arr. R. Sund)

Herman Palm: Under rönn och syrén

Under ronn och syren ('Neath Mountain Ash and Lilac)

David Wikander: Dofta, dofta, vit syren

Dofta, dofta, vit syren (Scent, Scent, Lilac White)

David Wikander: Kung Liljekonvalje

Kung Liljekonvalje (King Lily-of-the-Valley)

Armas Jarnefelt: Vill du komma med mig?

Vill du komma med mig? (Will You Come With Me?)

Josef Hedar: Regnvisan

Regnvisan (Rain Song)

Evert Taube: Vals i Valparaiso (arr. R. Sund)

Vals i Valparaiso (Waltz in Valparaiso) (arr. R. Sund)

Evert Taube: Fragancia

Fragancia (arr. R. Sund)

Olle Adolphson: Nu ar det gott att leva (arr. R. Sund)

Nu ar det gott att leva (Now Life is Good) (arr. R. Sund)

Carl Nielsen: Aftenstemning

Aftenstemning (Evening Mood), FS 48

Jorgen Jersild: Guldsmed

Guldsmed (Dragonfly)

Knud Jeppesen: Juninat

Juninat (June Evening)

Edvard Grieg: Album for Male Voices, Op. 30

Album for mandssang (Album for Male Voices), Op. 30: No. 1. Jeg lagde mig sa sildig (I Lay Down so Late)

Wilhelm Peterson-Berger: En fjallfard

En fjallfard (A Mountain Journey): III. Pa Fjallet i Sol (On the fell in sunshine)

Adolf Fredrik Lindblad: En sommarafton (Over skogen, over sjon)

En sommarafton (A Summer Eve), "Over skogen, over sjon" (Over forest, over lake)

Choose Format:

What is MP3 and FLAC?

Click on any of the works listed above for alternative recordings.

Copyright © 2002-15 Presto Classical Limited, all rights reserved.