Skip to main content

Shvedov: Liturgy Of St.John

CD

$15.50

Usually despatched in 2 - 3 working days

No digital booklet included

Contents: MP3320

John Chrysostom: Liturgy of St. John Chrysostom, Op. 40

1:03:56
$23.10
  • Slavyanka Men's Russian Chorus
  • Aleksei Shipovalnikov

Velikaya yektenia (The Greater Litany)

2:30
$1.05

Blagoslovi (Bless the Lord, O My Soul)

2:49
$1.05

Malaya yektenia (Lesser Litany)

0:45
$1.05
Show 19 remaining tracks for John Chrysostom: Liturgy of St. John Chrysostom, Op. 40

Slava - Yedinorodny (Glory - The Only-begotten Son)

2:30
$1.05

Malaya yektenia (Lesser Litany)

0:46
$1.05

Vo tsarstvii tvoyem (In Thy Knigdom)

4:33
$1.05

Priidite, poklonimsya (O come, Let Us Worship)

1:16
$1.05

Gospodi, spasi blagochestivyya (Lord Save the Faithful - Trisagion)

4:52
$1.05

Sugubaya yektenia (Special Litany)

1:41
$1.05

Zaupokoinaya yektenia (Litany for the Dead)

0:50
$1.05

Yektenia ob oglashennykh (Litany of the Catechumens)

2:56
$1.05

Izhe kheruvymi (Cherubic Hymn)

3:35
$1.05

Yektenia prosityel'naya (Litany of Supplication)

2:17
$1.05

Ottsa i Syna, i Svyatago Dukha (The Father, Son and Holy Spirit)

0:33
$1.05

Vyeruyu (I Believe)

6:48
$1.05

Milost' mira (Grace of Peace)

5:10
$1.05

Dostoino yest' (It Is Meet)

3:23
$1.05

Yektenia prosityel'naya (Litany of Supplication)

1:48
$1.05

Ochte nash (Our Father)

4:21
$1.05

Ne imamy inyya pomoshchi (We Have No Other Help)

4:36
$1.05

Vidyekhom Svyet Istinny - Da ispolnyatsya usta nasha (We Have Seen the True Light - Let Our Mouths Be Filled)

2:15
$1.05

Malaya yektenia - Budi Imya Gospodne - Konyets Liturgia (Lesser Litany - The Name of the Lord Forever - End of the Liturgy)

3:42
$1.05
Hide 19 tracks for John Chrysostom: Liturgy of St. John Chrysostom, Op. 40

Contents: FLAC44100

John Chrysostom: Liturgy of St. John Chrysostom, Op. 40

1:03:56
$27.50
  • Slavyanka Men's Russian Chorus
  • Aleksei Shipovalnikov

Velikaya yektenia (The Greater Litany)

2:30
$1.25

Blagoslovi (Bless the Lord, O My Soul)

2:49
$1.25

Malaya yektenia (Lesser Litany)

0:45
$1.25
Show 19 remaining tracks for John Chrysostom: Liturgy of St. John Chrysostom, Op. 40

Slava - Yedinorodny (Glory - The Only-begotten Son)

2:30
$1.25

Malaya yektenia (Lesser Litany)

0:46
$1.25

Vo tsarstvii tvoyem (In Thy Knigdom)

4:33
$1.25

Priidite, poklonimsya (O come, Let Us Worship)

1:16
$1.25

Gospodi, spasi blagochestivyya (Lord Save the Faithful - Trisagion)

4:52
$1.25

Sugubaya yektenia (Special Litany)

1:41
$1.25

Zaupokoinaya yektenia (Litany for the Dead)

0:50
$1.25

Yektenia ob oglashennykh (Litany of the Catechumens)

2:56
$1.25

Izhe kheruvymi (Cherubic Hymn)

3:35
$1.25

Yektenia prosityel'naya (Litany of Supplication)

2:17
$1.25

Ottsa i Syna, i Svyatago Dukha (The Father, Son and Holy Spirit)

0:33
$1.25

Vyeruyu (I Believe)

6:48
$1.25

Milost' mira (Grace of Peace)

5:10
$1.25

Dostoino yest' (It Is Meet)

3:23
$1.25

Yektenia prosityel'naya (Litany of Supplication)

1:48
$1.25

Ochte nash (Our Father)

4:21
$1.25

Ne imamy inyya pomoshchi (We Have No Other Help)

4:36
$1.25

Vidyekhom Svyet Istinny - Da ispolnyatsya usta nasha (We Have Seen the True Light - Let Our Mouths Be Filled)

2:15
$1.25

Malaya yektenia - Budi Imya Gospodne - Konyets Liturgia (Lesser Litany - The Name of the Lord Forever - End of the Liturgy)

3:42
$1.25
Hide 19 tracks for John Chrysostom: Liturgy of St. John Chrysostom, Op. 40