Skip to main content

Gu Guan Ren: Orchestral Works

Ma Xiao Hui (erhu), Yang Wei (pipa)

Shanghai Chinese Folk Orchestra, Gu Guan Ren

No digital booklet included

Contents: MP3320

Gu Guan Ren: Spring Suite

20:38
$5.25
 • Shanghai Chinese Folk Orchestra
 • Guanren Gu

I. Azalea Blooming

3:47
$1.05

II. Fine Horses Galloping

3:18
$1.05

III. Early Spring in the Miao Mountains

4:19
$1.05

IV. Green Fields in the River Country

4:13
$1.05

V. Grand Festival by the Tianshan Mountains

5:01
$1.05

Gu Guan Ren: Erhu Concerto, "Gazing at the Moon"

16:30
$4.20
 • Shanghai Chinese Folk Orchestra
 • Guanren Gu
 • Xiaohui Ma (erhu)

Gu Guan Ren: Variations for the Pipa

5:22
$1.05
 • Shanghai Chinese Folk Orchestra
 • Guanren Gu
 • Wei Yang (pipa)

Gu Guan Ren: Torrent Quintet

6:09
$1.05
 • Shanghai Chinese Folk Orchestra
 • Guanren Gu

Gu Guan Ren: Singapore Glimpses

18:17
$4.20
 • Shanghai Chinese Folk Orchestra
 • Guanren Gu

I. Bird's Eye-View

4:16
$1.05

II. Kreta Ayer

3:20
$1.05

III. Sea Shore

4:39
$1.05

IV. Festival

6:02
$1.05

Contents: FLAC44100

Gu Guan Ren: Spring Suite

20:38
$6.25
 • Shanghai Chinese Folk Orchestra
 • Guanren Gu

I. Azalea Blooming

3:47
$1.25

II. Fine Horses Galloping

3:18
$1.25

III. Early Spring in the Miao Mountains

4:19
$1.25

IV. Green Fields in the River Country

4:13
$1.25

V. Grand Festival by the Tianshan Mountains

5:01
$1.25

Gu Guan Ren: Erhu Concerto, "Gazing at the Moon"

16:30
$5.05
 • Shanghai Chinese Folk Orchestra
 • Guanren Gu
 • Xiaohui Ma (erhu)

Gu Guan Ren: Variations for the Pipa

5:22
$1.25
 • Shanghai Chinese Folk Orchestra
 • Guanren Gu
 • Wei Yang (pipa)

Gu Guan Ren: Torrent Quintet

6:09
$1.25
 • Shanghai Chinese Folk Orchestra
 • Guanren Gu

Gu Guan Ren: Singapore Glimpses

18:17
$5.00
 • Shanghai Chinese Folk Orchestra
 • Guanren Gu

I. Bird's Eye-View

4:16
$1.25

II. Kreta Ayer

3:20
$1.25

III. Sea Shore

4:39
$1.25

IV. Festival

6:02
$1.25