Skip to main content

Nie Er: Village Girl Beyond the Great Wall

Shui Bing (violin), You Dachun (piano), Kong Yingzheng (viola), Xiong Zhao (cello)

Shanghai Philharmonic Orchestra, Peng Cao

No digital booklet included

Contents: MP3320

Er Nie: Village Girl Beyond the Great Wall

7:16
$2.10
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao
 • Bing Shui (violin)

Er Nie: Graduation Song

3:42
$1.05
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao
 • Dachun You (piano)

Er Nie: Leaving Southeast Asia

13:40
$3.15
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao
 • Yingzheng Kong (viola)

Liangzhen Zhu: Song of the Broad Road

7:13
$2.10
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao
 • Zhao Xiong (cello)

Er Nie: Singing Girl Downtrodden

5:53
$1.05
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao
 • Bing Shui (violin)

Er Nie: Song of the Newsboy

4:00
$1.05
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao
 • Dachun You (piano)

Er Nie: Song of Whirling Flowers

9:00
$2.10
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao
 • Zhao Xiong (cello)

Er Nie: Song of Mei Niang

6:43
$1.05
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao
 • Yingzheng Kong (viola)

Contents: FLAC44100

Er Nie: Village Girl Beyond the Great Wall

7:16
$2.50
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao
 • Bing Shui (violin)

Er Nie: Graduation Song

3:42
$1.25
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao
 • Dachun You (piano)

Er Nie: Leaving Southeast Asia

13:40
$3.80
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao
 • Yingzheng Kong (viola)

Liangzhen Zhu: Song of the Broad Road

7:13
$2.50
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao
 • Zhao Xiong (cello)

Er Nie: Singing Girl Downtrodden

5:53
$1.25
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao
 • Bing Shui (violin)

Er Nie: Song of the Newsboy

4:00
$1.25
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao
 • Dachun You (piano)

Er Nie: Song of Whirling Flowers

9:00
$2.50
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao
 • Zhao Xiong (cello)

Er Nie: Song of Mei Niang

6:43
$1.25
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao
 • Yingzheng Kong (viola)