Skip to main content

Zhu Jian'er: The Heroic Poems, Op. 14

Bo Wu (tenor), Feng Zhang (baritone)

Shanghai Philharmonic Chorus, Shanghai Philharmonic Orchestra, Peng Cao

No digital booklet included

Contents: MP3320

Jianer Zhu: The Heroic Poems, Op. 14 (1993 version)

49:29
$11.55
  • Shanghai Philharmonic Chorus, Shanghai Philharmonic Orchestra
  • Peng Cao
  • Bo Wu (tenor), Feng Zhang (baritone)

I. Mount Liupan ("Qing Ping Yue")

11:25
$3.15

II. Jinggang Mountains ("Xi Jiang Yue")

7:51
$2.10

III. Da Bo Di ("Pu Sa Man")

6:13
$1.05

IV. 3 Short Poems, Each in 16 Chinese Characters

6:52
$1.05

V. Loushan Pass ("Yi Qin E")

6:22
$1.05

VI. The Long March

10:46
$3.15

Contents: FLAC44100

Jianer Zhu: The Heroic Poems, Op. 14 (1993 version)

49:29
$13.85
  • Shanghai Philharmonic Chorus, Shanghai Philharmonic Orchestra
  • Peng Cao
  • Bo Wu (tenor), Feng Zhang (baritone)

I. Mount Liupan ("Qing Ping Yue")

11:25
$3.80

II. Jinggang Mountains ("Xi Jiang Yue")

7:51
$2.50

III. Da Bo Di ("Pu Sa Man")

6:13
$1.25

IV. 3 Short Poems, Each in 16 Chinese Characters

6:52
$1.25

V. Loushan Pass ("Yi Qin E")

6:22
$1.25

VI. The Long March

10:46
$3.80