Skip to main content

WENNERBERG: Gluntarne

Hakan Sund (piano), Richard Ringmar (vocals), Carl-Olof Jacobson (vocals)

This release includes a digital booklet

Contents: MP3320

Wennerberg: Gluntarne

1:51:30
$32.55
  • Hakan Sund (piano), Richard Ringmar (vocals), Carl-Olof Jacobson (vocals)
  • Recorded: 1984
  • Recording Venue: Uppsala University hall

I. I anledning af Magisterns och Gluntens forsta bekantskap

4:16
$1.05

II. Glunten blir Juvenal

4:08
$1.05

III. Upsala ar bast

2:16
$1.05
Show 27 remaining tracks for Wennerberg: Gluntarne

IV. En manskensnatt pa Slottsbacken

2:56
$1.05

V. Glunten pa forelasning

3:48
$1.05

VI. En solnedgang i Eklundshofs-skogen

3:25
$1.05

VII. Harpospelet pa ''Schylla''

5:27
$1.05

VIII. Huruledes Manen intresserar sig for Glunten och Magistern

3:00
$1.05

IX. Nattmarschen i Sanct Eriks grand

2:35
$1.05

X. Dagen derpa

2:46
$1.05

XI. Gluntens Moster

3:49
$1.05

XII. Magisterns misslyckade Serenad

4:12
$1.05

XIII. Huru Gluntens svarmod, pa ''Aplet'', skingras af Magisterns varfantasier

5:33
$1.05

XIV. Gluntens vigilans

3:44
$1.05

XV. Pa ''Flustret'', en Sondagseftermiddag under rotmanaden

2:46
$1.05

XVI. Vid brasan pa Magisterns kammare, efter en stor middagsbjudning

3:35
$1.05

XVII. Magisterns flamma

4:03
$1.05

XVIII. Gluntens flamma

5:53
$1.05

XIX. En qvall pa kyrkogarden

5:25
$1.05

XX. Motet i Domtrappen

2:46
$1.05

XXI. Gluntens misstag

4:26
$1.05

XXII. Hemmarsch fran Eklundshof med en bondspelman

3:33
$1.05

XXIII. Anklagelsen

2:00
$1.05

XXIV. Efter Kameral-Examen

3:05
$1.05

XXV. Examens-sexa pa Eklundshof

8:44
$2.10

XXVI. Impromptu-balen

2:51
$1.05

XXVII. Slottsklockan

2:46
$1.05

XXVIII. Gluntens reskassa

2:25
$1.05

XXIX. Afskedet pa Flottsund

2:14
$1.05

XXX. Magisterns monolog, efter Gluntens afresa fran Alsike

3:03
$1.05
Hide 27 tracks for Wennerberg: Gluntarne

Contents: FLAC44100

Wennerberg: Gluntarne

1:51:30
$38.75
  • Hakan Sund (piano), Richard Ringmar (vocals), Carl-Olof Jacobson (vocals)
  • Recorded: 1984
  • Recording Venue: Uppsala University hall

I. I anledning af Magisterns och Gluntens forsta bekantskap

4:16
$1.25

II. Glunten blir Juvenal

4:08
$1.25

III. Upsala ar bast

2:16
$1.25
Show 27 remaining tracks for Wennerberg: Gluntarne

IV. En manskensnatt pa Slottsbacken

2:56
$1.25

V. Glunten pa forelasning

3:48
$1.25

VI. En solnedgang i Eklundshofs-skogen

3:25
$1.25

VII. Harpospelet pa ''Schylla''

5:27
$1.25

VIII. Huruledes Manen intresserar sig for Glunten och Magistern

3:00
$1.25

IX. Nattmarschen i Sanct Eriks grand

2:35
$1.25

X. Dagen derpa

2:46
$1.25

XI. Gluntens Moster

3:49
$1.25

XII. Magisterns misslyckade Serenad

4:12
$1.25

XIII. Huru Gluntens svarmod, pa ''Aplet'', skingras af Magisterns varfantasier

5:33
$1.25

XIV. Gluntens vigilans

3:44
$1.25

XV. Pa ''Flustret'', en Sondagseftermiddag under rotmanaden

2:46
$1.25

XVI. Vid brasan pa Magisterns kammare, efter en stor middagsbjudning

3:35
$1.25

XVII. Magisterns flamma

4:03
$1.25

XVIII. Gluntens flamma

5:53
$1.25

XIX. En qvall pa kyrkogarden

5:25
$1.25

XX. Motet i Domtrappen

2:46
$1.25

XXI. Gluntens misstag

4:26
$1.25

XXII. Hemmarsch fran Eklundshof med en bondspelman

3:33
$1.25

XXIII. Anklagelsen

2:00
$1.25

XXIV. Efter Kameral-Examen

3:05
$1.25

XXV. Examens-sexa pa Eklundshof

8:44
$2.50

XXVI. Impromptu-balen

2:51
$1.25

XXVII. Slottsklockan

2:46
$1.25

XXVIII. Gluntens reskassa

2:25
$1.25

XXIX. Afskedet pa Flottsund

2:14
$1.25

XXX. Magisterns monolog, efter Gluntens afresa fran Alsike

3:03
$1.25
Hide 27 tracks for Wennerberg: Gluntarne