Skip to main content

Lunds Studentsangare: Stralande Jul (Radiant Christmas)

Jan Karlsson (trumpet), Jonas Wiik (trumpet), Par Enblom (horn), Ola Nordqvist (trombone), Karl-Johan Elf (tuba), Christer Wahlstedt (trumpet), Karin Lindberg (horn), Jonas Karlsson (trombone)

Lunds Studentsangare, Lund University Male-Voice Choir, Mats Paulson

No digital booklet included

Contents: MP3320

trad.: Bereden väg för Herran (Make Way for the Lord)

3:53
$1.05
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Christer Wahlstedt (trumpet), Jan Karlsson (trumpet), Jonas Wiik (trumpet), Par Enblom (horn), Karin Lindberg (horn), Ola Nordqvist (trombone), Jonas Karlsson (trombone), Karl-Johan Elf (tuba)
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

Olsson, O E: Advent

3:38
$1.05
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Christer Wahlstedt (trumpet), Jan Karlsson (trumpet), Jonas Wiik (trumpet), Par Enblom (horn), Karin Lindberg (horn), Ola Nordqvist (trombone), Jonas Karlsson (trombone), Karl-Johan Elf (tuba)
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

Vogler: Hosianna

2:14
$1.05
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Christer Wahlstedt (trumpet), Jan Karlsson (trumpet), Jonas Wiik (trumpet), Par Enblom (horn), Karin Lindberg (horn), Ola Nordqvist (trombone), Jonas Karlsson (trombone), Karl-Johan Elf (tuba)
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

Liljefors, R: När det lider mot jul (When Christmas Is Coming)

2:48
$1.05
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

trad.: Ett barn är fött på denna dag (A Child Is Born On This Day)

1:49
$1.05
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

Nordqvist: Jul, jul, strålande jul (Christmas Radiant Christmas)

2:31
$1.05
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

Wade, J F: Dagen är kommen (The Day Has Come)

3:06
$1.05
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Christer Wahlstedt (trumpet), Jan Karlsson (trumpet), Jonas Wiik (trumpet), Par Enblom (horn), Karin Lindberg (horn), Ola Nordqvist (trombone), Jonas Karlsson (trombone), Karl-Johan Elf (tuba)
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

trad.: Ding dong! merrily on high

2:07
$1.05
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

Mason, L: Gläd dig du jord (Joy to the World)

1:50
$1.05
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Christer Wahlstedt (trumpet), Jan Karlsson (trumpet), Jonas Wiik (trumpet), Par Enblom (horn), Karin Lindberg (horn), Ola Nordqvist (trombone), Jonas Karlsson (trombone), Karl-Johan Elf (tuba)
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

Nielsen: Förunderligt och märkligtt (Wonderful and Strange)

2:42
$1.05
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus
Show 7 remaining works on this recording

Praetorius, M: Es ist ein Ros' entsprungen

2:56
$1.05
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

Biebl: Ave Maria

2:42
$1.05
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

Praetorius, M: Det är en ros utsprungen (A Spotless Rose)

3:42
$1.05
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

Vaughan Williams: Coventry Carol

4:13
$1.05
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

trad.: Konungarnas marsch (March of the Kings)

2:28
$1.05
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

Tegnér: Betlehems stjärna (The Bethlehem Star)

3:10
$1.05
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Christer Wahlstedt (trumpet), Jan Karlsson (trumpet), Jonas Wiik (trumpet), Par Enblom (horn), Karin Lindberg (horn), Ola Nordqvist (trombone), Jonas Karlsson (trombone), Karl-Johan Elf (tuba)
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

trad.: Härlig är jorden (Glorious Is the World)

2:56
$1.05
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus
Hide 7 works on this recording

Contents: FLAC44100

trad.: Bereden väg för Herran (Make Way for the Lord)

3:53
$1.25
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Christer Wahlstedt (trumpet), Jan Karlsson (trumpet), Jonas Wiik (trumpet), Par Enblom (horn), Karin Lindberg (horn), Ola Nordqvist (trombone), Jonas Karlsson (trombone), Karl-Johan Elf (tuba)
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

Olsson, O E: Advent

3:38
$1.25
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Christer Wahlstedt (trumpet), Jan Karlsson (trumpet), Jonas Wiik (trumpet), Par Enblom (horn), Karin Lindberg (horn), Ola Nordqvist (trombone), Jonas Karlsson (trombone), Karl-Johan Elf (tuba)
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

Vogler: Hosianna

2:14
$1.25
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Christer Wahlstedt (trumpet), Jan Karlsson (trumpet), Jonas Wiik (trumpet), Par Enblom (horn), Karin Lindberg (horn), Ola Nordqvist (trombone), Jonas Karlsson (trombone), Karl-Johan Elf (tuba)
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

Liljefors, R: När det lider mot jul (When Christmas Is Coming)

2:48
$1.25
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

trad.: Ett barn är fött på denna dag (A Child Is Born On This Day)

1:49
$1.25
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

Nordqvist: Jul, jul, strålande jul (Christmas Radiant Christmas)

2:31
$1.25
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

Wade, J F: Dagen är kommen (The Day Has Come)

3:06
$1.25
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Christer Wahlstedt (trumpet), Jan Karlsson (trumpet), Jonas Wiik (trumpet), Par Enblom (horn), Karin Lindberg (horn), Ola Nordqvist (trombone), Jonas Karlsson (trombone), Karl-Johan Elf (tuba)
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

trad.: Ding dong! merrily on high

2:07
$1.25
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

Mason, L: Gläd dig du jord (Joy to the World)

1:50
$1.25
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Christer Wahlstedt (trumpet), Jan Karlsson (trumpet), Jonas Wiik (trumpet), Par Enblom (horn), Karin Lindberg (horn), Ola Nordqvist (trombone), Jonas Karlsson (trombone), Karl-Johan Elf (tuba)
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

Nielsen: Förunderligt och märkligtt (Wonderful and Strange)

2:42
$1.25
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus
Show 7 remaining works on this recording

Praetorius, M: Es ist ein Ros' entsprungen

2:56
$1.25
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

Biebl: Ave Maria

2:42
$1.25
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

Praetorius, M: Det är en ros utsprungen (A Spotless Rose)

3:42
$1.25
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

Vaughan Williams: Coventry Carol

4:13
$1.25
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

trad.: Konungarnas marsch (March of the Kings)

2:28
$1.25
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

Tegnér: Betlehems stjärna (The Bethlehem Star)

3:10
$1.25
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Christer Wahlstedt (trumpet), Jan Karlsson (trumpet), Jonas Wiik (trumpet), Par Enblom (horn), Karin Lindberg (horn), Ola Nordqvist (trombone), Jonas Karlsson (trombone), Karl-Johan Elf (tuba)
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus

trad.: Härlig är jorden (Glorious Is the World)

2:56
$1.25
 • Lunds Studentsångare
 • Mats Paulson
 • Recorded: 10-12 February 2006
 • Recording Venue: Malmo konserthus
Hide 7 works on this recording