Skip to main content

Chen: The Butterfly Lovers Erhu Concerto

Jun Chen (erhu), Xiangdong Kong (piano)

Guangzhou Symphony Orchestra, Yong-yan Hu

No digital booklet included

Contents: MP3320

Gang Chen: The Butterfly Lovers Erhu Concerto

27:46
Album only
 • Guangzhou Symphony Orchestra
 • Yong-yan Hu
 • Jun Chen (erhu)

Li Hong Sheng: The Yellow River Piano Concerto

21:20
$4.20
 • Guangzhou Symphony Orchestra
 • Yong-yan Hu
 • Xiangdong Kong (piano)

I. Prelude: The Song of the Yellow River Boatmen

3:43
$1.05

II. Ode to the Yellow River

4:11
$1.05

III. The Yellow River in Wrath

6:49
$1.05

IV. Defend the Yellow River

6:37
$1.05

Shao Bin Yang: Weaving the Rainbow to Thousands of Miles Long

6:07
$1.05
 • Guangzhou Symphony Orchestra
 • Yong-yan Hu

Qi Ming Lu: An Ode to the Red Flag

8:10
$2.10
 • Guangzhou Symphony Orchestra
 • Yong-yan Hu

Contents: FLAC44100

Gang Chen: The Butterfly Lovers Erhu Concerto

27:46
Album only
 • Guangzhou Symphony Orchestra
 • Yong-yan Hu
 • Jun Chen (erhu)

Li Hong Sheng: The Yellow River Piano Concerto

21:20
$5.00
 • Guangzhou Symphony Orchestra
 • Yong-yan Hu
 • Xiangdong Kong (piano)

I. Prelude: The Song of the Yellow River Boatmen

3:43
$1.25

II. Ode to the Yellow River

4:11
$1.25

III. The Yellow River in Wrath

6:49
$1.25

IV. Defend the Yellow River

6:37
$1.25

Shao Bin Yang: Weaving the Rainbow to Thousands of Miles Long

6:07
$1.25
 • Guangzhou Symphony Orchestra
 • Yong-yan Hu

Qi Ming Lu: An Ode to the Red Flag

8:10
$2.50
 • Guangzhou Symphony Orchestra
 • Yong-yan Hu