Skip to main content

 Offer Women's Paradise

CD

($14.75)$11.80

Usually despatched in 2 - 3 working days

This release includes a digital booklet

Contents: MP3320

Takano: Women's Paradise

15:49
$4.20
 • Christine Hintz
 • Christiane Iven (mezzo-soprano), Thomas Gramatzki (saxophone), Mike Rutledge (viola), Hans Peter Reutter (synthesizer), Hubertus Dreyer (synthesizer), Mari Takano (synthesizer)

I. Das unendliche Geschwatz

3:22
$1.05

II. Sexality

4:26
$1.05

III. Casablanca

3:28
$1.05

IV. L'abandon

4:33
$1.05

Takano: 2 Chansons

14:06
$3.15
 • Hubertus Dreyer (piano), Eiko Morikawa (soprano)

I. The End of the Affair

7:22
$2.10

II. Vacation No Pal

6:44
$1.05

Takano: Mugen No Tsuki - Muge No Hoshi

14:01
$3.15
 • Masayuki Honda
 • Kioko Yasuda (violin), Hitomi Nakamura (hichiriki), Ko Ishikawa (sho), Miki Maruta (jushichigen), Yoko Nishi (koto)

Mugen No Tsuki

6:53
$1.05

Mugen No Hoshi

7:08
$2.10

Takano: Blumen-Arie

7:22
$2.10
 • Masayuki Honda
 • Hubertus Dreyer (piano), Eiko Morikawa (soprano), Norio Sato (guitar), Kioko Yasuda (violin)

Takano: Innocent

11:33
$3.15
 • Hubertus Dreyer (piano)

Contents: FLAC44100

Takano: Women's Paradise

15:49
$5.00
 • Christine Hintz
 • Christiane Iven (mezzo-soprano), Thomas Gramatzki (saxophone), Mike Rutledge (viola), Hans Peter Reutter (synthesizer), Hubertus Dreyer (synthesizer), Mari Takano (synthesizer)

I. Das unendliche Geschwatz

3:22
$1.25

II. Sexality

4:26
$1.25

III. Casablanca

3:28
$1.25

IV. L'abandon

4:33
$1.25

Takano: 2 Chansons

14:06
$3.75
 • Hubertus Dreyer (piano), Eiko Morikawa (soprano)

I. The End of the Affair

7:22
$2.50

II. Vacation No Pal

6:44
$1.25

Takano: Mugen No Tsuki - Muge No Hoshi

14:01
$3.75
 • Masayuki Honda
 • Kioko Yasuda (violin), Hitomi Nakamura (hichiriki), Ko Ishikawa (sho), Miki Maruta (jushichigen), Yoko Nishi (koto)

Mugen No Tsuki

6:53
$1.25

Mugen No Hoshi

7:08
$2.50

Takano: Blumen-Arie

7:22
$2.50
 • Masayuki Honda
 • Hubertus Dreyer (piano), Eiko Morikawa (soprano), Norio Sato (guitar), Kioko Yasuda (violin)

Takano: Innocent

11:33
$3.80
 • Hubertus Dreyer (piano)