Skip to main content

CHINA Yu Xun-fa: Dizi (The Art of)

Xun-fa Yu (dizi)

Shanghai Virtuosi, Fei-yun Xia

No digital booklet included

Contents: MP3320

Xun-fa Yu: Flying Partridge

4:43
$1.05
 • Shanghai Virtuosi
 • Fei-yun Xia
 • Xun-fa Yu (dizi)

Xun-fa Yu: Journey To Suzhou

4:46
$1.05
 • Shanghai Virtuosi
 • Fei-yun Xia
 • Xun-fa Yu (dizi)

Xun-fa Yu: Autumnal Meditation At Dressing-Table

5:33
$1.05
 • Shanghai Virtuosi
 • Fei-yun Xia
 • Xun-fa Yu (dizi)

Xun-fa Yu: Child Cowherd

4:04
$1.05
 • Shanghai Virtuosi
 • Fei-yun Xia
 • Xun-fa Yu (dizi)

Xun-fa Yu: Morning In The Miao Mountains

2:55
$1.05
 • Shanghai Virtuosi
 • Fei-yun Xia
 • Xun-fa Yu (dizi)

Xun-fa Yu: Moony Autumn Night By The Lake

10:52
$3.15
 • Shanghai Virtuosi
 • Fei-yun Xia
 • Xun-fa Yu (dizi)

Xun-fa Yu: Happy Song

5:30
$1.05
 • Shanghai Virtuosi
 • Fei-yun Xia
 • Xun-fa Yu (dizi)

Xun-fa Yu: Herdsman's Flute

6:48
$1.05
 • Shanghai Virtuosi
 • Fei-yun Xia
 • Xun-fa Yu (dizi)

Xun-fa Yu: Charmful Mount Langya

8:15
$2.10
 • Shanghai Virtuosi
 • Fei-yun Xia
 • Xun-fa Yu (dizi)

Xun-fa Yu: Happy Reunion

2:51
$1.05
 • Shanghai Virtuosi
 • Fei-yun Xia
 • Xun-fa Yu (dizi)

Contents: FLAC44100

Xun-fa Yu: Flying Partridge

4:43
$1.25
 • Shanghai Virtuosi
 • Fei-yun Xia
 • Xun-fa Yu (dizi)

Xun-fa Yu: Journey To Suzhou

4:46
$1.25
 • Shanghai Virtuosi
 • Fei-yun Xia
 • Xun-fa Yu (dizi)

Xun-fa Yu: Autumnal Meditation At Dressing-Table

5:33
$1.25
 • Shanghai Virtuosi
 • Fei-yun Xia
 • Xun-fa Yu (dizi)

Xun-fa Yu: Child Cowherd

4:04
$1.25
 • Shanghai Virtuosi
 • Fei-yun Xia
 • Xun-fa Yu (dizi)

Xun-fa Yu: Morning In The Miao Mountains

2:55
$1.25
 • Shanghai Virtuosi
 • Fei-yun Xia
 • Xun-fa Yu (dizi)

Xun-fa Yu: Moony Autumn Night By The Lake

10:52
$3.80
 • Shanghai Virtuosi
 • Fei-yun Xia
 • Xun-fa Yu (dizi)

Xun-fa Yu: Happy Song

5:30
$1.25
 • Shanghai Virtuosi
 • Fei-yun Xia
 • Xun-fa Yu (dizi)

Xun-fa Yu: Herdsman's Flute

6:48
$1.25
 • Shanghai Virtuosi
 • Fei-yun Xia
 • Xun-fa Yu (dizi)

Xun-fa Yu: Charmful Mount Langya

8:15
$2.50
 • Shanghai Virtuosi
 • Fei-yun Xia
 • Xun-fa Yu (dizi)

Xun-fa Yu: Happy Reunion

2:51
$1.25
 • Shanghai Virtuosi
 • Fei-yun Xia
 • Xun-fa Yu (dizi)